Deze les behandelen we weer twee onderdelen van het golfprofiel. Hierbij gaan we kijken naar de wijze waarop je zelfspraak en je innerlijke stem kunt gebruiken om beter te presteren. Ook leren we om te gaan met emoties en gebruik te maken van mentale beelden.