In deze les behandelen we wat je allemaal mee moet nemen op de baan.

Bekijk de video en zorg dat je de voglende keer als je de baan op gaat, deze spullen bij je hebt.